2015 Stovyklos Lairaštelis - Camp Newspaper 
 

 

Šiais metais turejom virš 180 stovyklautojų ne vien iš viso Atlanto Rajono, bet ir is Illinois ir Texas valstijų. 

Skautai ir skautės pajuto naujų patyrimų, kaip lankais  ir sautuvais šaudyme, lauko virtuve, buriavime.

Susipažino su naujais draugais ir padidino senas draugystes įgaudami specialybes, dainuodami naujom dainom, dalyvaudami pasirodymuose prie laužo.

Savaitės bėgyje oras buvo sausas ir karštas  - perkūnija prasprogo kartą, bet ežero vesusis vanduo įteike ramų, patogų jausmą.

Džiaugiuos stovyklos vado batuose kelintus metus ir dar man nuostabu kiek jūs energijos ir entuziazmo stovyklai paklojate kas metai. Visiems pastovyklių vadovams ir padėjėjams reiškiu širdingą skautišką padėką už šąa savaitę. Tikėkimės visus pamatyti stovyklaujant sekančiais metais.

 

Brolis Romas

------------------------------------

This year we had more than 180 campers from all over the Atlantic Region (including folks from Illinois and Texas)

The boy and girl scouts experienced the outdoors and learned new skills like:
Archery
Outdoor Cooking
Sailing
Shooting

 

As they earned merit badges, learned new songs and enjoyed campfires, they also made new friends and got to strengthen existing relationships.

Most of the week was hot and dry – we had one thunderstorm roll-through – but time at the lake ensured we all stayed cool.

I have had the pleasure and privilege to be the camp director for a number of years and continue to be amazed at the level of energy and enthusiasm and want to thank all the camp leaders and volunteers who tirelessly ran programs activities throughout the week. We hope to see you all next year!

Brolis Romas

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sveikiname visus stovyklautojus atvykusius iš arti ir toli i šių metų Atlanto Rajono MIŠKO AIDO stovykla. Stovyklos vadovu vardu linkime gražaus stovyklavimo, palankaus oro, skautumokslo įsigijimo ir draugystės supratimo.

Pradėsime įgyvendinti skautų įstatus. Taip pat prisidės kasdieninė pastovykliu inspekcija.

 

Džiaugiames turėti tiek daug stovyklautoju ir pasišventusiu vadovu šiais metais.. Šiuomi skelbiu Atlanto Rajono MIŠKO AIDAS stovykla atidara!

 

s. Romas Juozelskis, Stovyklos Viršininkas

 
 
 
 
 
 
Rugpjūčio 16 - 23, 2015
August 16 - 23, 2015
-
Camp Resolute
75 Hudson Road
Bolton, MA 01749