Mieli Atlanto Rajono Skautai, Skaut?s, Vadovai, T?veliai ir Draugai, Pirmoji Atlanto Rajono Stovykla, Rambynas, ?vyko 1954m. Šiais metais džiaugsmingai šven?iame Atlanto Rajono Stovykl? 60 Met? Jubiliej?! Šiai ypatingai progai atžym?ti, Dievui, T?vynei, Artimui Firma, arba geriau žinoma kaipo m?s? talentinga, pasišventusi ir k?rybinga Ses? Rita Štuopien?, suk?r? žaving? ir idomi? film? rodan?ia paskutini?j? 60 met? stovyklas. Filma buvo parodyta pirma karta ši? met? AR stovykloje, Laiko Kilpa, ir susilauk? garsi? plojim? iš stovyklautoj? bei sve?i?.  Linkime Jums daug linksm? moment? bežiurint ? fotografijas ir filmas iš paskutini?j? 60 met? stovykl?.  Gal net ir save pamatysite, o gal buvusius vadovus ar senus draugus. Steb?kite plauk? šukuosenas, vyr? ir moter? uniformas ir tt. Pasidalinkite šia video su pažystamais kurie kadaise stovyklavo Atlanto Rajone.

Pamat? ši? film? tikim?s kad b?site patenkinti ir jei taip, prašome j?s? paramos padengti padarytas

išlaidas kuriant š? istorin? šedevr?. J?s? auka bus nuoširdžiai ?vertinama.

Bud?k!

 

The first Atlantic Region camp called Rambynas took place in 1954. Now in 2014 we joyfully celebrate the 60th Anniversary of Atlantic Region camps/stovyklas. In order to mark the occasion appropriately, Dievui,Tevynei, Artimui Productions, aka our talented, creative and dedicated ses? Rita Stuopis, created an outstanding, immensely entertaining video showcasing 60 years of summer camps. The video premiere took place at this year’s camp, Laiko Kilpa, and was enthusiastically received by campers and guests.  Please enjoy a trip down memory lane as you watch the compilation of photos and videos from the last 60 years. You may see yourselves, friends or leaders from the past...notice the wonderful haircuts from the 70’s, the men’s shorts from the 80’s, the girls uniforms from years past, etc. Share the video with anyone who may have attended a camp from 1954 through 2014.

Having enjoyed watching the video, we ask for your help to defray the cost of producing this entertainment and historical gem. Your donation, in any amount, would be greatly appreciated.

Budek!