Laiko Kilpos Laikrastelis - Camp Newspaper

2014 Stovyklos Fotkes - Camp Photos

 

Gaila bus išsiskirsti po paskutinio bendro skautiško
laužo, bet išvyksime dekingi už vadovų kantrybę ir
išradingumą, visiems prisidėjusiems prie nuostabios
skautiškos savaites.

Iki pasimatymo kitais metais!

As always, it will be hard to leave camp after the last
laužas, but we will be thankful to everyone
who helped make stovykla so special, for their skill,
patience and creativity.

See you next year! 

 

 

Mano didžiausia padėka yra stovyklos vadovams, buvo taip smagu su jumis dirbti ir džiaugiuosi kad stovykla praėjo linksmai ir saugiai. Širdingai dėkoju Jūs uż visus atliktus darbus. Per Jūsų idomus skautamokslus, stovyklautojai daug išmoko, linksmai stovyklavo ir patyrimo užsidirbo.
 
Taip pat dėkoju:
  • Stovyklos slaugės, sesėms Diana Juodaitis ir Paulia Alinskienė
  • Broliams Arunui ir Linui už ukininko darbus
  • Sesėms Rasai, Daivai, Linai ir Violetai kad prižiurėjo krautuvelė.
  • Broliams Edvardui Keziui ir Mark Adomaičiui už stovyklos laikraštėlį ir vadovavimą Jaunų Šeimų pastovyklėi.
  • Virtuvės skiltis, šioje stovykloje, skaniai maitino visus stovyklautojus. Dėkoju visų stovyklautojų vardu, virtuvės viršininkams Broliams Tomui Leveckui ir Tomui Štuopiui ir ju nebeilstant padejėjus. 
 

Linkiu visiems saugiai sugrižti į namus, ir pasimatysime sekančioje stovykloje.

s. Romas Juozelskis, Stovyklos Viršininkas